Onze ervaring

Goedwijs heeft voor een groot aantal opdrachtgevers verschillende opdrachten uitgevoerd. Hieronder een greep uit de ruime ervaring!

 
   
Project- en procesmanagement:
 • Project- en procesmanagement transitie Nationaal Landschap IJsseldelta naar Gebiedscooperatie IJsseldelta, Gebiedsraad IJsseldelta
 • Advies participatietrajecten, gemeente Noordenveld
 • Toekomstvisie Kampereiland, Raad van Commissarissen NV Stadserven Kampen
 • Evaluatie mobiliteitsmanagement, gemeente Leeuwarden
 • Secretaris werkgroep Research & Innovation, iMobility, Rijkswaterstaat
 • Projectmanager Nationaal Landschap IJsseldelta, provincie Overijssel   
  referentie Theo Rietkerk
 • Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Landgoed Twickel, provincie Overijssel   
  referentie Jolanda Scholten
 • Regionale samenwerking dynamische verkeersmanagement, gemeente Groningen en provincie Groningen
 • Effectieve Drentse aanpak van achterstandswijken en –buurten, PvdA Statenfractie Drenthe 
  referentie Jan Slagter
 • Actualisatie Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan, gemeente Leeuwarden
 • Voorbereiden realisatiebesluiten verkeersmanagementmaatregelen Groningen, projectbureau Zuidelijke Ringweg Groningen;
 • Adviseur en organisator workshops voor Forum of European Highway Research Laboratories, Rijkswaterstaat, DVS
  referentie Frans op de Beek
 • Inrichtingsvoorstellen  voor de stadsring Leeuwarden, gemeente Leeuwarden
  referentie Durk Bergsma
 • Opstellen Europese aanbesteding wisselstroken, TNO
 • Project verkeersveilige schoolomgevingen in Groningen
 • Efficiënt mobiliteitsmanagement - organisatie-evaluatie, gemeente Leeuwarden
 • Verankering van de pilots uit het uitvoeringsprogramma van het IJssel-Vechtdeltaprogramma in een regionaal investeringsprogramma, provincie Overijssel
 • Regisseur koppelkansen Kampereiland, Natuurmonumenten
   
          

 
 
NLIJ
NLIJ
NLIJ
NLIJ
NLIJ
 
Trainingen, workshops en coaching:
 • Diverse workshops rondom gebiedsontwikkelingen en onderdelen daarvan
 • Workshop Ontwikkelingsprioriteiten Groningen Bereikbaar, Groningen Bereikbaar
 • Training klantgericht projectmatig samenwerken, Friese Milieu Federatie
 • Workshop actieplan dynamisch verkeersmanagement, Gemeente Groningen
 • Workshop noordelijke programma Leegstand en Herbestemming, Drents Plateau
 • Workshop Samenwerken in verkeersmanagement, Rijkswaterstaat, Verkeerscentrum Nederland
 • Teamdag professionalisering  Civiele Techniek, gemeente Assen
 • Training projectmatig samenwerken, gemeente Assen
  referentie Alfred Somsen
 • Invoering projectmatig werken, Drents Plateau
 • Training projectmatig samenwerken, gemeente Groningen
 • Workshop verzilveren kansen voor win-win situaties op Kampereiland, provincie Overijssel
 • Coaching van medewerkers voor diverse opdrachtgevers
   

NLIJ
NLIJ
NLIJ
 
 
 
 
home   |   sitemap   |   contact
Goedwijs Projectmanagement op twitter Goedwijs Projectmanagement op linkedin