Trainingen projectmatig samenwerken

Trainingen projectmatig samenwerken
Wilt u uw medewerkers een praktische training projectmatig werken aanbieden? GOEDWIJS Projectmanagement omarmt de gedachte dat je projectmatig werken moet leren door te doen. Samen met uw medewerkers behandelen wij de succesfactoren van projectmatig werken, oefenen we in het maken van klantgerichte projectplannen en het begroten van projecten. Daarnaast trainen wij uw medewerkers in projectbeheersing, risicobeheersing en het maken van zakelijke afspraken. Samenwerken is onontbeerlijk in projecten. Maar niet altijd gemakkelijk. Mensen verschillen en zijn aanvullend op elkaar. Hoe benut je dat in plaats van te vervallen in irritatie over de verschillen? Daar gaan we in de training uitvoerig op in via onder andere de theorieen van Belbin, Offman en Leary. Projectmatig werken is projectmatig samenwerken.

Voordat wij een trainingsvoorstel doen gaan wij in gesprek met de beoogde deelnemers en hun management om wensen en behoeften te inventariseren. Op basis daarvan ontwikkelen wij een specifiek trainingsvoorstel. 
 

 
 
 
 
 
home   |   sitemap   |   contact
Goedwijs Projectmanagement op twitter Goedwijs Projectmanagement op linkedin